Pokladny a EET

Pokladny a EET

Pokladny

Mates pracuje s virtuálními pokladnami, které evidují všechny finanční operace. Pokladny tisknou všechny důležité doklady: pokladní doklad (se sumarizací DPH), doklad ke škole s rekapitulací všech výuk, nájemní smlouvu k půjčovně, vstupenky k aktivitám a doklady k obecným vkladům a výběrům.

Pokladní kniha

Každá operace s penězi má svůj dohledatelný záznam v pokladní knize: úhrada objednávky, doplatek, přeplatek, storno platba, výplata instruktorům... Mates tak tvoří neměnný žurnál finančních transakcí napříč celou lyžařskou školou a půjčovnami.

Pokladní uzávěrky

S odvedením tržby se vytvářejí uzávěrky pokladen. Je tak jasné, z čeho tržba vznikla a co je již neměnné.

Formy platby, měny

Mates umožňuje definici různých forem plateb (hotově, kartou, převodem...). Zároveň umožňuje pracovat v režimu dvou měn (CZK a EUR nebo zcela jinak) a s pevně definovanými ceníky, aby nevznikaly zaokrouhlovací chyby.

EET

Mates plně podporuje legislativní nároky na EET. Můžete si zvolit, jestli budete do EET zasílat pouze tržby z prodeje a z půjčovny či lyžařské školy nikoliv, nebo necháte odesílat všechno.

Sjednejte si s námi schůzku. Přijedeme k vám a ukážeme vám detailně všechny funkce Matese, prodiskutujeme specifika vašeho provozu a ukážeme vám na názorných příkladech osvědčené způsoby jeho nasazení. Je to nejefektivnější způsob, jak si na Matese udělat fundovaný názor.

Sjednat schůzku